Home / Groep 1 en 2

hoe wij werken in onze gemengde kleutergroep


Jonge kinderen leren vooral door veel samen te spelen en te ontdekken (Vervaet, E., 2014). Wij hebben onze klaslokalen en speelhoeken met veel zorg en aandacht daarop ingericht. De kinderen kiezen, samen of alleen, een (ontwikkelings)spel uit de spellenkast, voor bouwen in de bouwhoek of voor het spelen van een rollenspel in de huishoek etc. Er is volop keus!
Samen spelen en leren doen we in het klaslokaal, maar ook buiten op het plein en tijdens de gymlessen in het speellokaal.
 
Werken met thema’s
In groep 1/2 werken we met verschillende thema’s. Bijvoorbeeld verkeer en vervoer of sprookjes maar ook de seizoenen en thema’s als sinterklaas en kerst komen aan bod.  De kinderen doen activiteiten die aansluiten bij het thema en de hoeken worden bijpassend ingericht. Zo is de huishoek soms een restaurant, winkel of ziekenhuis. De kinderen maken op deze manier spelenderwijs kennis met een heleboel onderwerpen en doen daarbij verschillende vaardigheden op. Want wie in de huishoek speelt, is ook bezig met taal; wie met de Ipad werkt, is ook bezig met getallen of kleuren; wie golven tekent, is ook bezig met schrijven.
 
Zelf kiezen bij het planbord
Elke dag organiseert de leerkracht 1 of 2 keer een ‘spelen en werken’ moment. De kinderen kunnen bij het Digikeuzebord kiezen wat ze willen doen. Kiezen ze voor een ‘werk-activiteit’ of gaan ze liever spelen in een hoek? De kinderen zijn hier over het algemeen vrij in, maar hebben wel elke week een ‘werkje van de week’. Hiermee kan de leerkracht goed zien of kinderen bepaalde doelen beheersen. De oudste kleuters hebben vaker werkmomenten om ze voor te bereiden op groep 3.
 
Ontwikkelingslijn
De leerkracht houdt vanaf de start in groep 1 de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Wij hanteren ontwikkelingslijnen die horen bij het leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord. Tijdens het spelen en werken organiseren we allerlei activiteiten, zodat uiteindelijk alle kinderen worden uitgedaagd om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen. In februari kijken wij samen met u hoe de ontwikkeling van uw kind op dat moment verloopt. Bij zorgen over de voortgang kan dit eerder zijn.
 
Instroomkinderen
Kinderen die voor het eerst op school komen in augustus starten in groep 1. De kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari instromen beginnen in groep 0. Hoewel wij deze groepsindeling hanteren, bekijken wij de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk. Bij deze instroom kinderen kan het soms voorkomen dat zij zich snel ontwikkelen en na anderhalf jaar doorstromen naar groep3. Hier zijn we echter heel voorzichtig mee en besluiten alleen tot versnelde doorstroming als alle seinen (niet alleen cognitief maar ook sociaal-emotioneel en motorisch) op groen staan. Het is zonde als een ‘snelle doorstromer’ met veel pijn en moeite in de middenmoot blijft meedraaien, terwijl het met een langere kleuterperiode een uitstekende leerling zou zijn geweest. De kinderen die vanaf januari instromen komen in groep 0 en gaan na de zomervakantie naar groep 1.
 

Laatste nieuwtje

Sinterklaas 2018


Op woensdag 5 december bracht Sinterklaas met 5 van zijn pieten een bezoek aan onze school. Bij de aankomst was er wat verwarring, want de Sint was nergens te zien... Nadat we met...
Lees verder

Juffen & meesters van Groep 1 en 2

Ingrid Mol

leerkracht groep 1/2
Email

Marcia Tol-Veerman

leerkracht groep 1/2
Email

Christine Koning

leerkracht groep 1/2
Email