Bezoek moordenaarsbraak


Bezoek aan de Moordenaarsbraak.
 
Op 28 oktober, is groep 6 op werkexcursie geweest naar de Moordenaarsbraak. Dit is een prachtig natuurterrein aan de dijk van het IJsselmeer, tussen Edam en Warder.
De kinderen hebben daar kennis gemaakt met de zompigheid van een veenweidegebied (trilveen!).
Onder leiding van medewerkers van Staatsbosbeheer, werd er keihard gewerkt!
De leerlingen hebben het rietmaaisel opgeruimd en aangeharkt. Dat was behoorlijk zweten.
Na deze inspanning werd er een spannende wandeling gemaakt door het rietmoeras en kregen de kinderen uitleg over allerlei planten en dieren.
Gelukkig zijn er geen kinderen in het moeras verdwenen en zijn we ook geen veenlijken tegengekomen!
Tenslotte was er voor een ieder een heerlijke beker limonade!
 
 
Iets over de Moordenaarsbraak.
 
Eeuwenlang werd het land rondom de Zuiderzee overstroomd.
In de 17e eeuw was het ook weer eens raak! Een heftige storm deed de golven van de Zuiderzee beuken tegen de dijk.
 Enkele boeren die vlak achter de dijk woonden hadden nog enig vertrouwen in de stevigheid van de dijk. Dit bleek echter niet terecht.
Op de plaats waar nu de Moordenaarsbraak ligt ontstond een groot gat in de dijk.
Het water had nu vrij spel en stroomde met woeste kracht het lager gelegen gebied in.
Voor enkele boeren en hun gezinnen was vluchten te laat! Zij werden verrast door de kracht van het water en kwamen om in de golven van de zee.
Aan deze rampzalige gebeurtenis dankt het nu zo vredige meertje haar naam: de Moordenaarsbraak!
 
Langs de IJsselmeerdijk vind je nu diverse prachtige meertjes, omgeven door riet.
Deze meertjes zijn vaak overblijfselen van dijkdoorbraken.
De laatste grote watersnoodramp van de Zuiderzee was op 13 januari 1916, toen vele dijken in het Zuiderzeegebied braken.
Ook wij in Volendam hielen de voeten toen niet droog.
In 1918 besloot de toenmalige regering om de Afsluitdijk te bouwen. Toen deze in 1932 klaar was, was de Zuiderzee geen zee meer, maar een meer: het IJsselmeer.
Sindsdien behoren overstromingen tot het verleden.
 
Meester Jan Stuijt
 
 
 
 

Meer nieuws


Nieuwsarchief
Sinterklaas 2018 (Toegevoegd op 07-12-2018)
artikelen 100 jarig bestaan 2013 (Toegevoegd op 06-11-2018)
Afscheidsdienst Kees Tuip (Toegevoegd op 05-09-2018)
In memoriam Kees Tuip (Toegevoegd op 05-09-2018)
Afscheid juf Joke (Toegevoegd op 06-10-2017)
Afscheidsmusical groep 8 (Toegevoegd op 20-07-2017)
Watersportdag (Toegevoegd op 18-07-2017)
Opening schoolplein (Toegevoegd op 07-06-2017)
Paasontbijt 2017 (Toegevoegd op 20-04-2017)
Maandsluiting 24 maart 2017 (Toegevoegd op 30-03-2017)
Meer nieuws...